NABÍDKA SPOLUPRÁCE

v oblasti prodeje čínských strojů a příslušenství

- MANITECH (kolové nakladače, teleskopické nakladače, bagry)

- KaiDa (terénní vysokozdvižné vozíky)

- traktory značek: YTO, TIGER, JINMA

(JEDNÁ SE O TRAKTORY o výkonu: 50- 250 HP)

I. ) BEZ MOŽNOSTI REGISTRACE (bez SPZ) a II.) S MOŽNOSTÍ REGISTRACE( přihlášení na SPZ), odpovídající daným platným předpisům pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, SR, PLR i případně dalších evropských zájmových zemích, pro které máme od výrobce autorizaci.

1) Naše strategie je zcela pragmatická. Po zkušebním prodeji v roce 2021 – 2022, kdy bylo prodáno cca 35 traktorů s možností registrace na SPZ, kdy hlavním cílem bylo ověření poptávky, kvality a vytipování té správné cílové skupiny potencionálních zákazníků.

2) Na základě dosavadních zkušeností budujeme, prozatím v ČR prodejní síť (dealerskou)

3) Není cílem vytvořit teritoriálně vymezenou síť

4) Naši partneři /prodejci- dealeři/ jsou firmy se samostatnou právní subjektivitou, s odpovídajícím vybavením, zázemím, kteří mají aktivní zájem a chuť se zabývat prodejem těchto bezesporu velmi atraktivních výrobků s bohatým doplňkovým sortimentem příslušenství* usnadňujícím práci malým i velkým farmářům.

5) Nákupní ceny prodejců/ dealerů/ stanovujeme a bereme jako zaváděcí dle dosavadních prodejních zkušeností, jim nastavených prodejních cen konečným zákazníkům, které vytváří prodejcům odpovídající rabat pokrývající nutnou režii /péče o zákazníka, vlastní reklama, prezentace výrobku atd.

6) Pro reklamní účely prodejcům dodáme dokumentaci / videa a fota výrobce, technická data/ za účelem podpory firemní i výrobkové identity.

7) Akční rádius prodejce nemíníme nijak omezovat. Naopak máme zájem na vytvoření zdravého konkurenčního prostředí, kde se každý může zviditelnit a svou šikovností dosáhnout dobrých prodejních výsledků, které mu přinesou ten očekávaný správný efekt

8) Našim heslem je : "UKAŽ SVOJI ŠIKOVNOST A UM! BUDEŠ VLASTNÍ PRACÍ ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM OCENĚN! JSI SÁM SVÉHO ŠTĚSTÍ STRŮJCEM!"

9) Tomu odpovídá povinnost prodejce si pořídit za sníženou zaváděcí cenu ( tj. snížení nákupní ceny dealera- prodejce o 15% /ceny bez DPH / předváděcí traktor pro svou provozovnu za účelem řádné prezentace potencionálním zákazníkům, což považujeme za nejúčinnější a nejlepší formu reklamy pro řádné uvedení a prezentaci na náš, případně další evropské trhy.

10) Pochopitelně moderním formám reklamy a prezentace / sociální sítě, internet/ a další dle vlastního uvážení, se nebráníme a bránit nechceme!!

Stále ale platilo a platí!: "Na co, si nesáhneš, nevyzkoušíš, tomu na 100% nevěříš!

11) Veškeré podnětné nápady a připomínky, jsou pro nás inspirativní pro diskusi s cílem zlepšení a zefektivnění činnosti nás všech. Pochopitelně se jim nebráníme, ale naopak vítáme. Vlastní osobní kreativitu potlačovat, či omezovat rozhodně nemíníme. Víme, že je správné: "NEJLEPŠÍ VÍTĚZÍ"!

To musí být motto a cíl nás všech!!!! 

Proto: "POJĎME DO TOHO, OČEKÁVANÝ EKONOMICKÝ CÍL tj. DOSAŽENÝ RABAT JE PŘED NÁMI"

Více informací Vám rádi poskytneme telefonicky nebo emailem.