ÚVODNÍ SLOVO

Srdečně Vás vítáme na stránkách firmy TIGER CZ s.r.o. 

Velice nás těší Váš zájem a to v obou případech: 

1) Máte zájem o konkrétní zboží, které je součástí naší nabídky 

2) stali jste se zcela náhodnými návštěvníky!

 Nevadí, v obou případech jste opravdu srdečně vítáni a je naším potěšením Váš zájem, pochopitelně i obyčejná zvědavost zjistit, co naše stránky obsahují, reprezentují a široké veřejnosti nabízí. Oba případy jistě rozšíří povědomost o námi nabízené výrobky. Jak zjišťujete, jedná se čistě o čínské výrobky, patřící nejen do kategorie zemědělských strojů, ale i potažmo částečně oslovujeme segment stavební a komunální techniky, tedy výrobků, které mají velkou šanci oslovit mnoho různých profesí, kde se dají, dle přání jejich uživatelů velmi dobře využít a stávají se tak, nepostradatelnými pomocníky pro výkon práce jejich majitelů. To je ten zcela zásadní důvod, pro který naše firma vstupuje na náš trh a i trhy ostatní námi vytypované. Proč tento docela široký záběr? Ano, to vše je jedním z cílů, které si firma předsevzala! Nabídnout naší široké veřejnosti výrobky, které se z produkce našich tuzemských výrobců pozvolna vytratily. To je třeba konkrétně v nabídce traktorů, kde máme třeba v naší nabídce stroje menší, jak rozměrově, váhově i deklarovaným výkonem konkrétního traktoru (např. 25, 50, 70, 90, 150 HP). Ano, to jsou ony, v letech minulých, velmi oblíbené traktory typu: Major, Super a podobné, jak si jistě ti starší a zkušenější vzpomenou, jací to byly perfektní, oblíbení pracanti, brázdící česká pole a políčka. Pochopitelně nechceme dané výrobní, moderní trendy měnit a ovlivňovat je, nemůžeme a nechceme! Každému, co jeho jest! Co mu provozně a výkonově nejlépe vyhovuje! Tento respekt i požadavek je pochopitelně zohledněn v naší nabídce strojů o výkonu postupně od posledně uváděného, až po velké stroje s výkonem 250 HP. Charakteristické u námi nabízených traktorů je řada předností, které je třeba zdůraznit. Jsou to především dvě výrazná pozitiva! Stroje jsou konstrukčně i montážně poměrně jednoduché. Nejsou nad rámec jednoduchosti a přehlednosti, vlastní obsluhy osazeny žádnou složitou elektronikou, což minimalizuje nároky na speciální přípravky a diagnostické přístroje pro jejich servis a případné opravy! Ano, toto jsou ty, již zmíněné základní atributy: "Jednoduchost, přinášející jednoduchou obsluhu, minimalizaci poruchovosti, investičně nenáročný základní provozní servis". Tyto logické přednosti s sebou přináší efektivní výrobu a vše související. To se projevuje, především v cenové nabídce všech našich výrobků, které jsou v některých kategoriích, oproti konkurenci, až násobně levnější. Ne, není to "Podbízivá cenová strategie", ale náš záměr: "Oslovit zákazníka představením a nabídkou zajímavého cenově dostupného kvalitního zboží, což musí být, z naší strany doplněno kvalitní prodejní a poprodejní službou tak, jak si zboží dlouhodobé spotřeby zaslouží a jeho prodej to vyžaduje!"

Je třeba zdůraznit, že k hlavní naší komoditě, kterou jsou traktory, nabízíme širokou škálu příslušenství pro práce vhodné a užitečné nejen pro zemědělce, ale mohou si vybrat nejen provozovatelé a vyznavači tohoto, velmi důležitého oboru! V tomto širokém sortimentu najdou užitečné pomocníky i jiné profese. Není cílem tohoto úvodního slova popisovat detailně vše, co vám nabízíme (nakladače, bagry, plošiny, terénní stroje), od toho jsou vám k dispozici naše stránky, na které budeme postupně doplňovat vše nové. 

To podstatné a oficiální na závěr. Jak vidíte z přiloženého Výpisu z obchodního rejstříku, byla firma založena v roce 2021 s touto myšlenkou a náplní, kdy začala firma TIGER CZ s.r.o. dovážet právě již zmíněné zboží z Číny, zejména traktory. Dovoz a prodej byl především zaměřen na průzkum trhu a ověření kvality. Bylo dovezeno a prodáno v roce 2021 a 2022 cca 50 traktorů, 30 pracovních plošin a další příslušenství k traktorům. Zájem byl značný. Reklamu dělali spokojení zákazníci. Činnost firmy a prakticky nezahájení činnosti bylo velmi ovlivněno tragickou událostí v rodině (úmrtí). 

V důsledku této události byla činnost firmy postupně obnovována v roce 2023, kdy se koncem téhož roku začala stabilizovat a postupně se vracet ke svým původním cílům. Byly v plné míře plně obnoveny a prohloubeny obchodní vztahy s čínskými partnery a to až do té míry, že firma má od výrobců povolenou expanzi na evropské trhy bez omezení! V souvislosti s tím začala akvizice ve vybraných sousedních zemích. Jsou to: Polsko, Slovensko, Maďarsko, západní Ukrajina a Rakousko. Je možné konstatovat, že jednání probíhají velmi slibně. Postupně s akvizicí je budována prodejní a servisní síť v ČR a SR tak, abychom byli blíže k našim zákazníkům. Mimo uvedeného máme jasně a zřetelně stanoveny naše cesty a cíle: našim partnerem se stala firma Raiffeisen Leasing a zároveň máme smluvně zajištěnou pojišťovací službu pro zákazníky

V současné době nám komplikace způsobují nepokoje v oblasti Suezského průplavu! To způsobuje časovou prodlevu v dodávce zboží, pochopitelně ruku v ruce v propojení s ekonomií dopravy. Lodě musí se zbožím obeplout celou Afriku! I přesto, jsou naše cíle dané a jasné! Jsme připraveni, jak uvedeno výše, nabídnou a předvést zákazníkům prezentované zboží.

Při prodeji zajistit: 

- úvěrové financování,

- uzavření zákonného pojištění,

 -nabídnout využití možných, v době prodeje platných dotací,

- poprodejní a běžné provozní servisní služby  postupně v souladu s poptávkou našich zákazníků rozšiřovat

- prodejní sortiment a zákaznické služby tak, jak čas a zkušenost ukáží.

- Našim jasným cílem je: "spokojený zákazník".

To si myslíme, že je jasné a otevřené úvodní slovo pro všechny návštěvníky našich stránek, nehledě na to, zda se stanou našimi zákazníky, nebo pouze zvídavými návštěvníky stránek!

Tolik pro Vás naše firma: TIGER CZ s.r.o.